Direktreklam


Hög med reklamDet är egentligen inget fel med reklam. Om reklamen är relevant för mottagaren så leder den förhoppningsvis till hållbar konsumtion. Det i sin tur innebär ökad omsättning, försörjning och en allmänt positiv samhällsutveckling. Bra reklam gynnar både avsändare och mottagare.

Det finns även dålig reklam, dvs reklam som inte gör någon eller väldigt liten nytta. Spam eller e-postreklam är ett exempel på detta. Pappersbaserad direktreklam är det likaså.

Under dessa sidor har vi samlat allmän information om direktreklam, dess miljöpåverkan och några aktörer som arbetar med direktreklam. Vi vill visa hur verkligheten med direktreklamen ser ut. Om du anser att någon information på denna sida saknas eller behöver kompletteras kontakta oss då gärna.

Direktreklamen ökar

Direktreklam är mer än bara några reklamblad i brevlådan.

För 20 år sedan (1989) fick varje svenskt hushåll mellan 15-20 kg direktreklam/år. Idag får varje svenskt hushåll närmare 50 kg direktreklam/år. Det är nästan 200 000 ton papper på ett enda år.

Direktreklamen omsätter närmare 10 miljarder kronor om året i Sverige. Mer än 10 % (drygt tre miljarder kronor) av Postens omsättning kommer från direktreklam. Svensk Direktreklam (SDR) omsätter 550 miljoner kr/år. Direktreklamen är en enorm industri.

Hur påverkar direktreklamen miljön och vad är det för företag som arbetar med direktreklam?