Aktörer


Aktörer

Innan direktreklamen når våra hushåll är ett flertal företag inblandade. Pappret ska tillverkas och behandlas, reklamen ska utformas och produceras för att till slut distribueras och levereras ut till oss. Vi har granskat några av dessa aktörer här.

Stora Enso logotyp

Stora Enso

Sverige är världens 4:e största exportör av papper och Stora Enso är vår största producent av papper. Deras koldioxidutsläpp är flera gånger större än t ex SAS. Trots att Stora Ensos verksamheter i Sverige genererar 100-tals miljoner i vinst så har de lagt ner åtta svenska pappersbruk de senaste tre åren, med fler än 2 000 förlorade jobb. De satsar istället på motsvarande verksamheter i Sydamerika och Asien.

I Brasilien har Stora Enso tillsammans med det norsk-brasilianska företaget Aracruz Celulose upprättat en enorm anläggning som heter Veracel. Veracel har en produktionskapacitet på 990 000 ton papper per år. Det statliga låneinstitutet Nordiska Investeringsbanken som ger lån till verksamheter som gagnar nordiska intressen har lånat ut mer än en halv miljard kronor till finansieringen av Veracel.

I anslutning till denna anläggning har Stora Enso en egen eucalyptusplantage på 700 kvadratkilometer samt kontrakt på ytterligare 230 kvadratkilometer eucalyptus. Räknar man ihop alla eucalyptusplantager i området som ägs av andra pappersproducenter och lokala bönder så blir det en total yta med plantager på närmare 5 000 kvadratkilometer. Det motsvarar 714 fotbollsplaner eller nästan två gånger Gotland.

Eucalyptus är ett träd som växer väldigt snabbt. Det är fullvuxet efter 6-7 år till skillnad från de 60-70 år som den svenska skogen behöver. Eucalyptus dränerar jorden omkring sig vilket gör det omöjligt för andra växter att leva i dess närhet. Eukalyptusen odlas på marker som tidigare var täckt av atlantskog, en form av tropisk skog, med ett rikt sällsynt djur och växtliv. I området fanns det tidigare en befolkning av urinvånare, indianer, i ett 40-tal byar. Nu finns det bara tre byar kvar.

I eukalyptusplantagerna används närmare 194 ton olika bekämpningsmedel varje år. Det är 40 gånger mer än vad HELA det svenska skogsbruket använder. Veracel har fått flera miljonböter från de brasilianska miljömyndigheterna, bl a för att ha släppt ut bekämpningsmedel i ett naturreservat och för att ha huggit ner 1 200 hektar regnskog.

Källor: DN, Kalla Fakta, Wikipedia, Swedish pulp in Brazil, The case of Veracel (PDF)

Direktreklam när den är som bäst

SDR

Svensk Direktreklam logotypSvensk Direktreklam (SDR) är Sveriges största privata direktreklamföretag. Företaget har 400 anställda och en årsomsättning på 550 miljoner kronor. Till detta finns det 44 franchisetagare (distributörer) med ca 10 000 reklamutdelare.

SDR har ofta kritiserats för sin hantering av reklamutdelarna. Det är många gånger unga (deras minimiålder för anställning är 13 år) och invandrare som arbetar som reklamutdelare. Lönen är prestationsbaserad med en ersättning baserad på antal hushåll man delar ut reklam till, hur mycket reklamen väger och huruvida man behöver sortera reklamen eller inte.

Att dela ut direktreklam är ett slitsamt och tidskrävande arbete, vilket många tidigare reklamutdelare vittnar om.

Källor: Transport, kontakt med tidigare reklamutdelare.

Posten

Posten logotypPosten är Sveriges största distributör av adresserad och oadresserad direktreklam. Även om distributionen av direktreklamen oftast sker i samband med distribution av vanlig post så är Postens verksamhet långt ifrån miljövänlig. Över 40 % av alla brev- och reklamleveranser sker med vanliga bilar, skåpbilar och mopeder.

Posten har även börjat erbjuda klimatkompenserad ADR. Denna direktreklam transporteras till stor del med tåg och övriga utsläpp klimatneutraliseras bl a genom investeringar i förnyelsebar energiproduktion i Kina och Indien.

Källor: Posten.