Miljön


Miljön

Att direktreklamen påverkar miljön negativt är ett faktum som ingen kan bestrida även om många försöker göra det. Träden är det första många tänker på när det gäller direktreklamens miljöpåverkan, men det handlar minst lika mycket om alla koldioxidutsläpp som uppstår vid transport, produktion och distribution av direktreklam.

Träden

Vad ska du bli när du blir stor? Ett reklamblad, som far och morUnder 2006 skickades det ut 3,67 miljarder enheter oadresserad direktreklam (ODR) och 900 miljoner enheter adresserad direktreklam (ADR). För det avverkades det 1,6 miljoner träd. Nu produceras lyckligtvis inte all direktreklam enbart av avverkade träd.

Pappersmassan för direktreklamen består till stor del av returpapper och träspill (kvistar och liknande). Man brukar säga att ett träd, med returpapper, räcker till 150 kg papper. Under 2006 återvanns 83 % av alla reklamutskick, tidningar, tidskrifter och kataloger. Papper kan givetvis inte återvinnas i all evighet utan snarare 5-7 gånger.

När frågan om skogsavverkningen tas upp brukar pappers- och reklamföretagen vara snabba med att påpeka att det planteras tre nya träd för varje avverkat träd i Sverige och att den svenska skogen har fördubblats de senaste åren.

De utelämnar då det faktum att skogsplanteringen inte är naturlig, utan snarare jordbruksmässig, samt att dessa planteringar är extremt näringsfattiga. Detta har lett till att närmare 2 000 djur- och växtarter är hotade i Sverige idag. Av all skog i Sverige, som täcker ca 50 % av landet, är enbart ett par procent naturlig skog.

Skogsplanteringarna är inte bara en biologisk katastrof. De är dessutom avsevärt sämre på att ta upp koldioxid. Den svenska skogen tar idag upp ca 23 miljoner ton koldioxid/år, vilket är hälften av den mängd koldioxid som vi släpper ut i Sverige. Om vi hade bevarat vår naturliga gammelskog så hade vi kunnat neutralisera all vår koldioxid.

Om vi kan minska eller helt eliminera den pappersbaserade direktreklamen så kommer vår naturliga skog, med tillhörande djur- och växtliv, ha en större chans att överleva. Vi kommer likaså att kunna få bort en större del av våra koldioxidutsläpp.

Många svenska pappersföretag, såsom Stora Enso, flyttar sina verksamheter utomlands. I Sydamerika skövlar de t ex regnskog, för att ersätta den med extremt näringsfattiga eucalyptusodlingar. Eucalyptus är en snabbväxande trädsort som fullständigt dränerar jorden och gör den obrukbar för all annan gröda. Samma sak sker även i Asien och Afrika.

Faktum är att 15 kvadratkilometer regnskog avverkas varje minut.

Källor: SDR, Greenpeace, Swedma, Metro, SCA Forest Products, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ancient trees for pulp and paper. Stora Enso: forest criminal

Koldioxiden

Sedan industrialiseringen och den storskaliga användningen av fossila bränslen startade har koldioxidhalten i vår atmosfär ökat med en tredjedel. Dagens koldioxidhalt, 380 ppm, är faktiskt den högsta på 420 000 år, kanske till och med på 20 miljoner år. Ju mer den höjs desto mer stiger jordens medeltemperatur.

De största källorna till koldioxidutsläppen är produktion, transport, nedkylning och uppvärmning. Produktionen, distributionen och leveransen av direktreklam genererar givetvis stora mängder koldioxid. Dessutom levereras direktreklamen både till och från våra hushåll och många gånger sker även produktionen av direktreklamen utomlands eftersom det är billigare, så transportvägen kan bli lång.

Direktreklamens koldioxidutsläpp är dock lite svårare att kartlägga. Pappersbruken hör visserligen till de största miljöbovarna av dem alla, men pappret som används för direktreklamen är inte separerat från övrigt papper. För att bl a undersöka detta inledde de största svenska producenterna av direktreklam, såsom Posten och SDR, ett gemensamt projekt, som heter Miljö Direkt för mer än ett år sedan.

Projektet är färdigt och resultatet har redovisats för deras medlemmar. Allmänheten har ännu inte fått ta del av det och eftersom ett medlemskap i projektet kostar “ett antal hundra tusen” så har vi på Reklamfritt.se inte haft möjlighet att redovisa något här än.

Om du har ytterligare information om direktreklamens koldioxidutsläpp så tar vi givetvis tacksamt emot det.

Källor: Aftonbladet, Skogsaktuellt, kontakt med projektledaren för Miljö Direkt.

Stora-Enso Oulu